Effektivitet!
Du och dina medarbetare förtjänar det…

Effektivitet handlar inte om att arbeta hårdare. Det handlar om att arbeta smartare. Mer fokuserat, mer strukturerat och med gemensamma rutiner. Målet är att alla medarbetare ska hinna med sina arbetsuppgifter under arbetstiden. Utan stress. Det är i korthet det PEP® kan hjälpa er med.

Personliga Effektivitets Programmet förkortas PEP®

PEP är en utvecklingssprocess som utgår från den enskilda medarbetarens resurser och de förutsättningar som råder i företaget.

PEP går ut på att skapa effektivare arbetsmetoder, bland annat genom optimal användning av e-post- och kalenderfunktioner samt andra IT-verktyg.
Undervisningen sker vid medarbetarens eget skrivbord.

PEP handlar också om att rensa ut dåliga vanor och att organisera arbetet enligt bestämda och gemensamma rutiner. Allt utifrån en grundläggande gör-det-nu-princip och ett arbetssätt där planering och strukturerad hantering av informationsflödet är avgörande.

PEP utvecklades i Sverige 1985 och är idag ett av de mest kända managementverktygen i världen som riktar sig till alla typer av tjänstemän och befattningshavare inom alla branscher, yrken och funktioner. 

 

PEP är det mest praktiska och strategiska verktyg jag träffat på. Det är ett ”måste” i min dagliga rutin så att jag verkligen kan koncentrera mig på ”styrfarten”.

Jan Holm, Managing Director A.P. Moller Singapore